Press Articles

Title: Yayasan Petronas komited tanam 50,000 pokok menjelang 2021
Date: 20-Feb-2021
Category: Trees planting
Source/Author: Utusan Borneo Sarawak
Description: Tambah beliau, rakan pelaksanaannya yang dilantik iaitu Global Environment Center (GEC) akan menguruskan program ini selama tiga tahun, hingga Ogos 2023. Tugas GEC ujarnya, termasuk mengenal pasti dan menguruskan penyediaan kawasan penanaman sesuai, memilih spesies tanaman sesuai, memudahkan tapak semaian komuniti, penyediaan tempat, memantau dan memastikan kelanjutan pertumbuhan pokok yang ditanam.

[ Back ] [ Print Friendly ]