Press Articles

Title: Orang Asli, Adun, agensi bersatu bantah nyahwarta hutan simpan
Date: 30-Sep-2020
Category: Forest
Source/Author: Malaysiakini
Description: Tok batin Kampung Busut Sari Senin bangun untuk menjelaskan bagaimana orang di kampungnya sering ke hutan simpan itu untuk mencari makanan, ubat-ubatan dan untuk amalan keagamaan.

[ Back ] [ Print Friendly ]