Press Articles

Title: Kajian semula tarif IWK amat diperlukan untuk penjagaan alam sekitar dan kebersihan awam
Date: 16-Jul-2020
Category: Water
Source/Author: MStar Online
Description: Ahmad Johnie berkata, amatlah perlu satu kajian dijalankan untuk menyelaras caj perkhidmatan pembetungan dengan kos operasi agar syarikat pembetungan nasional ini dapat menampung kelangsungan operasi dan kemampanan mereka.

[ Back ] [ Print Friendly ]