Press Articles

Title: Amanah dalam mentadbir, memakmurkan alam
Date: 09-Oct-2020
Category: Forest
Source/Author: Berita Harian
Description: Sungai banyak memberikan manfaat cukup besar bukan sahaja kepada manusia, bahkan seluruh hidupan lain. Ia menjadi sumber bekalan air utama kepada manusia dan haiwan. Kebergantungan kepada sungai dapat dilihat dari sudut keperluan asas, iaitu makan dan minum, penjagaan kebersihan dan sumber pendapatan.

[ Back ] [ Print Friendly ]