Press Articles

Title: Sungai, perairan lebih bersih ketika PKP
Date: 23-Apr-2020
Category: River
Source/Author: Berita Harian
Description: Penularan wabak COVID-19 di seluruh dunia memberi hikmah tersembunyi untukalam persekitaran kerana sejak kegiatan manusia banyak yang terhenti, terdapat peningkatan kualiti alam sekitar.

[ Back ] [ Print Friendly ]