Press Articles

Title: Sensor cegah kebakaran tanah gambut
Date: 07-May-2021
Source/Author: Utusan Malaysia
Description: Sekiranya bacaan paras didapati kritikal maklumat seterusnya akan disalurkan kepada Jabatan Perhutanan Negeri Selangor, Global Environment Centre (GEC) dan komuniti setempat seperti Sahabat Hutan Gambut Selangor Utara untuk mengambil tindakan selanjutnya.

[ Back ] [ Print Friendly ]